Albové listy A4 - nezasklené, SR 1993-2023, rozšířená verze - 8x desky, 8x archivní box, vč. zesílených obalů

Albové listy A4 - nezasklené, SR 1993-2023, rozšířená verze - 8x desky, 8x archivní box, vč. zesílených obalů

Albové listy A4 - nezasklené, SR 1993-2023, rozšířená verze - 8x desky, 8x archivní box, vč. zesílených obalů


Komplet albových listů obsahuje:
- rozšířené listy Slovensko 1993-2023 (známky, aršíky, automatové známky, přepážkové listy, varianty kupónů)
- 1 titulní list
- 589 nezasklených listů A4, papír 160 gr.
- 590 zesílených ochranných obalů
- 8x desky se zlatotiskem
- 8x archivační box na desky

Více informací naleznete v příspěvku Jaké jsou albové listy POMfila?


Další produkty