Albové listy A4 - nezasklené, SR 1993-2023, komplet, základní v. - (178 listů), vč. zesílených obalů, papír 16

Albové listy A4 - nezasklené, SR 1993-2023, komplet, základní v. - (178 listů), vč. zesílených obalů, papír 16

Komplet 1993-2023, základní verze - (178 listů)


Komplet albových listů obsahuje:
- nezasklené základní listy na známky, aršíky a automatové známky Slovensko 1993-2023
- 1 titulní list
- 177 nezasklených listů A4 v zesílených obalech, papír 160 gr.
- 178 zesílených ochranných obalů

Více informací naleznete v příspěvku Jaké jsou albové listy POMfila?


Další produkty