Albové listy A4 - nezasklené, ČR 1993-2023, rozšíř. verze - 11x desky, 11x archivní box, vč. zesílených obalů

Albové listy A4 - nezasklené, ČR 1993-2023, rozšíř. verze - 11x desky, 11x archivní box, vč. zesílených obalů

Zvýhodněný komplet 1993-2023, rozšířená verze + 11x desky+11x archivní box


Komplet albových listů obsahuje:
- kompletní-rozšířené listy Česká republika 1993-2023 (známky, aršíky, automatové známky, přepážkové listy, varianty kupónů)
- 839 nezasklených listů A4, papír 160 gr.
- 839 zesílených ochranných obalů
- 11x desky se zlatotiskem
- 11x archivační box na desky

Více informací naleznete v příspěvku Jaké jsou albové listy POMfila?


Další produkty