Albové listy A4 - nezasklené, ČR 1993-2022, základ.verze - 4x desky, 4x archiv.box, vč.zesíl.obalů, papír 160g/m2

Albové listy A4 - nezasklené, ČR 1993-2022, základ.verze - 4x desky, 4x archiv.box, vč.zesíl.obalů, papír 160g/m2

Zvýhodněný komplet 1993-2021, základní verze + 4x desky+4x archivní box


Komplet albových listů obsahuje:
- základní listy na známky, aršíky a automatové známky Česká republika 1993-2022
- 263 nezasklených listů A4, papír 160 gr.
- 263 zesílených ochranných obalů
- 4 desky se zlatotiskem
- 4 archivační box na desky

Více informací naleznete v příspěvku Jaké jsou albové listy POMfila?


Další produkty

Albové listy A4 Československo (1945-1992), nezasklené, komplet (742), bez euroobalů, papír 160g.

Československo (1945-1992), komplet, (742 listů), bez desek a bez euroobalů


Albové listy CONTOUR-S  SR - ročník 2019,, nezasklené (20 listů), papír 250gr.

Albové listy CONTOUR-S SR - ročník 2019,, nezasklené (20 listů), papír 250gr.