Albové listy A4 - nezasklené, ČR 1993-2021, rozšíř. verze - 11x desky, 11x archivní box, vč. zesílených obalů

Albové listy A4 - nezasklené, ČR 1993-2021, rozšíř. verze - 11x desky, 11x archivní box, vč. zesílených obalů

Albové listy A4 - nezasklené, ČR 1993-2021, rozšíř. verze - 11x desky, 11x archivní box, vč. zesílených obalů


Komplet albových listů obsahuje:
- kompletní-rozšířené listy Česká republika 1993-2021 (známky, aršíky, automatové známky, přepážkové listy, varianty kupónů)
- 1 titulní list
- 770 nezasklených listů A4, papír 160 gr.
- 771 zesílených ochranných obalů
- 11x desky se zlatotiskem
- 11x archivační box na desky

Více informací naleznete v příspěvku Jaké jsou albové listy POMfila?


Další produkty