Albové listy A4 - nezasklené, ČR 1993-2020, základ.verze - 3x desky, 3x archivní box, vč. zesílených obalů, pa

Albové listy A4 - nezasklené, ČR 1993-2020, základ.verze - 3x desky, 3x archivní box, vč. zesílených obalů, pa

Zvýhodněný komplet 1993-2020, základní verze + 3x desky+3x archivní box


Komplet albových listů obsahuje:
- základní listy na známky, aršíky a automatové známky Česká republika 1993-2020
- 1 titulní list
- 241 nezasklených listů A4, papír 160 gr.
- 242 zesílených ochranných obalů
- 3 desky se zlatotiskem
- 3 archivační box na desky

Více informací naleznete v příspěvku Jaké jsou albové listy POMfila?


Další produkty

Albové listy A4 POMfila SR - ročník 2019, zákl. verze - (5 listů), bez euroobalů, nezasklené, papír 160gr.

Albové listy A4 POMfila SR - ročník 2019, zákl. verze - (5 listů), bez euroobalů, nezasklené, papír 160gr.