Albové listy A4 - nezasklené, ČR 1993-2020, rozšíř. verze - 10x desky, 10x archivní box, vč. zesílených obalů,

Albové listy A4 - nezasklené, ČR 1993-2020, rozšíř. verze - 10x desky, 10x archivní box, vč. zesílených obalů,

Zvýhodněný komplet 1993-2020, rozšířená verze + 10x desky+10x archivní box


Komplet albových listů obsahuje:
- kompletní-rozšířené listy Česká republika 1993-2020 (známky, aršíky, automatové známky, přepážkové listy, varianty kupónů)
- 1 titulní list
- 741 nezasklených listů A4, papír 160 gr.
- 742 zesílených ochranných obalů
- 10x desky se zlatotiskem
- 10x archivační box na desky

Více informací naleznete v příspěvku Jaké jsou albové listy POMfila?


Další produkty