Albové listy A4 - nezasklené, ČR 1993-2020, komplet, rozšířená verze - (742 listů), bez obalů, papír 160gr.

Albové listy A4 - nezasklené, ČR 1993-2020, komplet, rozšířená verze - (742 listů), bez obalů, papír 160gr.

Komplet 1993-2020, rozšířená verze - (742)


Komplet albových listů obsahuje:
- rozšířené listy Česká republika 1993-2020 (známky, aršíky, automatové známky, přepážkové listy, varianty kupónů)
- 1 titulní list
- 741 nezasklených listů A4, papír 160 gr.


Další produkty

Desky na albové listy ČR se zlatotiskem

Desky na albové listy ČR se zlatotiskem


Albové listy A4 Československo (1945-1992), desetibloky - (171), vč.zesílených ochranných obalů, papír 160gr.

Dodatek ke kompletu „Československo II – plná verze“ zakoupenému od začátku r.2012. Albové listy Československo II 1945-1992 vč.leteckých.