Albové listy A4, ČR 1993-2020, rozšíř.verze - 10x desky, 10x archivní box, vč. zesílených obalů - zasklené, pa

Albové listy A4, ČR 1993-2020, rozšíř.verze - 10x desky, 10x archivní box, vč. zesílených obalů - zasklené, pa

Zvýhodněný zasklený komplet 1993-2020, rozšířená verze + 10x desky + 10x archivní box.


Komplet albových listů obsahuje:
- kompletní zasklené rozšířené listy Česká republika 1993-2020 (známky, aršíky, automatové známky, přepážkové listy, varianty kupónů)
- 1 titulní list
- 741 listů A4, papír 160 gr.
- 742 zesílených ochranných obalů
- 10x desky se zlatotiskem
- 10x archivační box na desky


Další produkty

Albové listy A4 Československo (1945-1992), desetibloky - (171),  papír 160gr.

Dodatek ke kompletu „Československo II – plná verze“ zakoupenému od začátku r.2012. Albové listy Československo II 1945-1992 vč.leteckých.


Albové listy A4 Československo (1945-1992), nezasklené, základní komplet (475), bez desek, vč.zesílených euroo

Československo 1945-92, zvýhodněný komplet - základní verze bez PL (475 listů) - bez desek