Albové listy A4 POMfila Velká Británie komplet 1840-2014 vč. služebních, doplatních a Machins, (461 listů), vč

Albové listy A4 POMfila Velká Británie komplet 1840-2014 vč. služebních, doplatních a Machins, (461 listů), vč
Albové listy Velká Británie komplet 1840-2014 vč. služebních, doplatních a Machins

Dodavatel:
POMfila

Cena: 5993,- Kč

Obsahuje:
- 461 listů Velká Británie 1840-2014 vč.služebních, doplatních a Machins, papír A4 160 gr. (známky, aršíky, hlavní varianty)
- vč.zesílených obalů

Zpět

Články z magazínu Infofila.cz

Švýcarsko 1/2012
Známky vydané ve Švýcarsku v březnu 2012

Filatelie a internet IX.
Část devátá - Nejlepší stránky o české filatelii na internetu
Olympsport

Kosti
Ján z Trocnova, prezývaný Žižka, neskorší husitský hajtman sa narodil na tvrdzi, ležiacej blízko cesty medzi Budějovicami a Krumlovom, niekedy okolo roku 1360. Presný dátum jeho narodenia nie je známy.

Známkovanie
Knižnica Juraja Fándlyho Trnava popri svojom hlavnom poslaní v práci s knihou poskytuje svoje priestory aj ďalším organizátorom a spoločenským činnostiam, ako sú besedy s autormi a ilustrátormi kníh, s tvorcami slovenských poštových známok

Dva tucty glos k dějinám filatelie IV. - Slavní filatelisté
Uchvátí-li filatelie někoho do své náruče, bývá z ní těžkého úniku. Chtělo by se skoro věřit tomu, že mezi filatelií, která je - alespoň v gramatickém systému - ženského rodu


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra